اعتراض سیاستمداران سنی عراق به حضور قاسم سلیمانی در عملیات فلوجه

همزمان با محاصره کامل فلوجه به‌دست شبه‌نظامیان شیعه و ارتش عراق، شماری از سیاستمداران سنی این کشور حضور قاسم سلیمانی در خط مقدم عملیات بازپسگیری شهر فلوجه را محکوم کردند.