دست‌کم هفت زندانی سیاسی در ایران اعتصاب غذا کرده‌اند

در زندان‌های ایران موج جدیدی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌راه افتاده است. وضعیت جسمانی برخی از زندانیان اعتصابی به‌شدت وخیم است.