وعده روحانی برای ایجاد مراکز آموزش زبان مادری

حسن روحانی در سفر خود به مهاباد به مسائل اقلیت‌های قومی یا ملی و اقلیت‌های دینی پرداخت. او گفت مسئله قومیت پس از ایرانی بودن و مسلمان بودن در مرحله سوم قرار دارد. روحانی گفت قرار است مراکزی دایر شود تا مردم بتوانند زبان مادری خود را بیاموزند.