محسنی‌اژه‌ای: شلاق‌های زده شده کاملا منطبق با آیین دادرسی کیفری‌ست

سخنگوی قوه قضاییه ایران صدور و اجرای حکم شلاق برای دختران و پسران دستگیر‌ شده در قزوین را کاملا منطبق با آیین دادرسی کیفری دانست و گفت که در این مورد از رییس دادگستری پرس‌و‌جو کرده است.