تروریست‌های دولتی یا دولت‌های تروریست؟

در میان کارشناسان و صاحب‌نظران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، عده‌ای بر این باورند که دولت‌ها حامی ترور نیستند، بلکه خود بازیگر اصلی ماجرا هستند. با وجود این وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنان برخی دولت‌ها را حامی تروریسم می‌داند نه مرتکب آن.