کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته

در همین زمینه: حکم شلاق … Continue reading کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته