«ولنگاری‌ نهادهای فرهنگی» – رهبر چه می‌خواهد؟

الاهه نجفی − آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس نهادهای فرهنگی را به ولنگاری متهم کرد و خواهان سانسور اطلاع‌رسانی آزاد شد. چه ولنگاری اتفاق افتاده و رهبر چه توقعی دارد؟