هم شکایت، هم ابراز تأسف از حکم شلاق

سخنگوی دولت و وزیر کار می‌گویند که «دولت از اجرای حکم شلاق کارگران متاسف است»، این در حالی است که کارگران معدن بافق با شکایت نماینده دولت به شلاق و حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.