وقتی یک قرار تلگرامی، پاساژ کوروش تهران را تعطیل کرد

قرار تلگرامی عده‌ای از جوان‌های تهرانی برای جمع شدن در پاساژ کوروش (هایپر استار مارکت) به مناسبت پایان امتحانات و سال تحصیلی، به تعطیل شدن این مجموعه خرید انجامید.