حذف نام ائتلاف سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودک و اعتراض‌ سازمان‌های بین‌المللی

حذف نام ائتلاف عربی از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل باعث اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری شده است. رسانه‌های داخلی هم با توجه به جنگ نیابتی ایران و عربستان در یمن، به تصمیم سازمان ملل معترض‌اند.