سربازان لیبی وارد سرت شدند

سربازان دولت وحدت ملی لیبی از روزها پیش تلاش دارند شهر سرت، پایگاه اصلی گروه «دولت اسلامی» (داعش) را به تصرف خود در آورند. آزادسازی این شهر آزمون قدرت برای دولت جدید است.