تعطیلی کارخانه «ارج» تکذیب شد

فرهاد حنیفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تعطیلی کارخانه «ارج» را تکذیب کرد و انتشار این خبر را «فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت» دانست.