مشکلات پیش‌روی مذاکرات ازسرگیری روابط ایران و کانادا

استفان دیون، وزیر امور خارجه دولت لیبرال کانادا گفته که مذاکرات با جمهوری اسلامی در سطح رسمی آغاز شده است. اما از قرار معلوم سفارت‌خانه‌ها به زودی بازگشایی نخواهند شد.