رقابت ناسیونالیستی بر سر مثنوی – مولانا به چه کشوری تعلق دارد؟

حسین نوش‌آذر – رقابت بین کشورهای خاورمیانه بر سر ثبت آثار فرهنگی به یک نزاع ناسیونالیستی تبدیل شده. مثنوی اما نمونه‌ای از فرهنگ مداراست و مولوی هم یک شاعر تبعیدی‌ست.