پیشروی ارتش عراق در موصل، کندی عملیات در فلوجه

در حالی که عملیات فلوجه چند روز است که به کندی پیش می‌رود، خبرها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی عراق در چند جبهه علیه مواضع داعش در جنوب شهر موصل است.