بحران شدید بی‌آبی در بندر چابهار

بندر چابهار در کرانه دریای عمان و روستاهای اطراف آن به‌شدت دچار بحران بی‌آبی شده‌اند و مردم این مناطق از آب آشامیدنی محرومند.