عفو بین‌الملل: گارد ساحلی لیبی با پناهجویان بدرفتاری می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که گارد ساحلی لیبی با پناهجویانی که می‌خواهند از طریق این کشور و دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند رفتار خشونت‌باری دارد.