علیرضا گلی‌پور در زندان دست به اعتصاب غذا زد

علیرضا گلی‌پور، زندانی سیاسی در اعتراض به ارسال غیرقانونی پرونده خود به دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا و اعتصاب دارو زد.