نیروهای عراقی ساختمان فرمانداری فلوجه را تصرف کردند

فرماندهی پلیس فدرال عراق اعلام کرد ساختمان فرمانداری فلوجه که در آن مجلس محلی، شهرداری، ساختمان پلیس و خدمات اطلاعاتی و بخش‌های امنیتی قرار دارند بدون مقاومت نیروهای داعش آزاد شد.