دولت عراق در فلوجه اعلام پیروزی کرد

نخست وزیر عراق اعلام کرد که ارتش شهر فلوجه را از داعش بازپس گرفته است اما مقامات آمریکا می‌گویند بخش مهمی از این شهر همچنان در تصرف داعش است.