اژه‌ای: دستگیری نازنین زاغری مسأله امنیتی است

سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که زاغری چون در کرمان بوده، در آن شهر دستگیر شده و در حال حاضر پرونده او به تهران آمده است.