تداوم رکود اقتصادی در ایران؛ تعطیلی سه کارخانه دیگر

خط تولید کارخانجات لوله‌سازی و ماشین‌سازی گروه ملی فولاد ایران تعطیل شده. وزارت صنعت نیز از کاهش ۱۱.۵ درصدی اشتغال صنعتی و ۱۴.۵ درصدی صدور مجوز صنعتی خبر داد.