گزارش تازه کمپین حقوق بشر در ایران از بند زنان زندان اوین

بر اساس این گزارش، زنان در زندان اوین از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، ملاقات مرتب با فرزندان خردسال، تماس تلفنی و تغذیه کافی و مناسب محروم هستند.