وضعیت وخیم زندانیان بیمار و بی‌توجهی بهداری زندان اوین

زندانیان بیمار از معاینات پزشکی محروم مانده‌اند و اگر یک زندانی‌ مدتی طولانی درد بکشد، به پزشک متخصص اعصاب و روان ارجاع داده می‌شود تا با استفاده از داروهای آرام‌بخش، مدتی آرام بگیرد.