این آقا چکاره است؟

علی ناهید – قاسم سلیمانی تهدید به مبارزه مسلحانه در بحرین کرده است. فردا اگر بمبی در بحرین منفجر شود، به حق انگشت اتهام به سوی ایران نشانه گرفته می‌شود. اما سؤال این است که این آقا چکاره است که بیانیه صادر می‌کند: وزیر خارجه است و مگر وزیر خارجه تهدید به مبارزه مسلحانه می‌کند؟