ششمین کنگره‌ جهانی ضد اعدام در اسلو آغاز شد

کنگره جهانی ضد اعدام از رویدادهای عمده‌ مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان است. حدود ۲۰ وزیر، ۲۰۰ دیپلمات، نمایندگان پارلمان‌ها، دانشگاهیان، وکلا و فعالان مدنی در این کنگره حضور دارند.