۲۰۱۵، سالی مرگبار برای فعالان محیط زیست

اکنون محیط زیست عرصه نبردی جدید برای حقوق بشر به شمار می‌آید. در سال ۲۰۱۵، قتل فعالان محیط زیست ۶۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش یافته بود.