میتینگ‌های «هشتادی‌ها»، نمایش تفاوت در خیابان

میتینگ، جشن، دورهمی یا برنامه. در چند روز اخیر و با افزایش تعداد این دیدارهای گروهی که اغلب با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان هماهنگ می‌شوند، سیل نقد و نظر در مورد «بچه‌های نسل جدید» و به خصوص «دهه‌هشتادی‌ها»، بحث داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.