عمه نوزاد ناپدید شده در اوین تهدید به بازداشت شد

به دنبال رسیدگی سازمان ملل به پرونده گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین و مورد سوال قرار گرفتن حکومت ایران، وزارت اطلاعات عمه گلرو را احضار و تهدید کرده است.