درگیری مجدد سپاه پاسداران با حزب دمکرات کردستان

سپاه مهاباد گفته نیروهای سپاه زمانی که چند تن از اعضای حزب دموکرات برای «تبلیغات» وارد روستای بنگوین شهرستان مهاباد شدند، به آنها هجوم بردند. این دومین درگیری این نیروها در دو هفته اخیر است.