ربط “برکسیت” به معضل ریزگردها

محمدرضا نیکفر − این یادداشت بر آن است که دو چیز ظاهرا بی‌ربط را به هم ربط دهد: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکل ریزگردها که نفَس مناطقی از ایران و کشورهای همسایه را بریده است. با ارتباط دادن میان این دو افقی گشوده می‌شود برای درک بهتر جهان معاصر.