فعالان ایرانی مخالف اعدام در اسلو: مبارزه با اعدام در ایران هزینه‌ دارد

صدها نفر از ۸۰ کشور جهان، در دهه سوم ماه ژوئن امسال در شهر اسلو، پایتخت نروژ در ششمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام شرکت و مخالفت خود را با این مجازات اعلام کردند.