خامنه‌ای: اقدام بحرین علیه شیخ قاسم بلاهت است

رهبر جمهوری اسلامی گفت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم “نشانه بلاهت” است؛ زیرا او مانع حرکات تند و مسلحانه جوانان علیه حکومت بحرین می‌شد.