توفان توییتری برای جلب توجه جهانی به وضعیت جعفر عظیم‌زاده

وخامت حال جعفر عظیم‌زاده در شصت و دومین روز اعتصاب غذا و بی‌توجهی قوه قضاییه به این موضوع، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته است.