۷۲ درصد جمعیت ایران درگیر خشکسالی بلندمدت است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران از درگیری ۷۲ درصد جمعیت کشور با پدیده خشکسالی خبر داد.