«سالی ۲۰میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود»

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران معضل اساسی بخش تولید در ایران را قاچاق، و نظام بانکی را بزرگترین عامل غیرمولد شدن اقتصاد ایران و عدم گرایش به صنعت خواند.