یک پیامک و ۷۰۰ روزنامه‌نگار: چه کسی اهالی رسانه را تهدید می‌کند؟

چند نماینده مجلس ایران به فرستاده شدن پیامک تهدید‌آمیز برای برخی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داده‌اند و خواستار مشخص شدن مرجع این تهدید و فرستنده این پیامک شده‌اند.