ارسال دومین بخش از سامانه موشکی اس – ۳۰۰ به ایران

روسیه می‌گوید بخش نخست سامانه موشکی اس – ۳۰۰ را به ایران فرستاده و اکنون اگر ایران مبلغ لازم را پرداخت کند همه چیز برای ارسال بخش دوم این سامانه آماده است.