رحیم مسلمانیان قبادیانی، حافظه ادبیات‌ تاجیک

شهزاده سمرقندی – رحیم مسلمانیان قوبادیانی، استاد ادبیات تاجیک که در سبک‌شناسی متون کلاسیک پارسی-تاجیکی تخصص داشت در شهر دوشنبه درگذشت. با دو کار‌شناس گفت‌و‌گو کرده‌ایم.