بریتانیا شمار نظامیان خود را در افغانستان افزایش می‌دهد

بریتانیا نیروهای نظامی تازه نفسی را برای آموزش فرماندهان عملیات ضد ترور به افغانستان اعزام می‌کند. به علاوه ۱۷۸ میلیون پوند به دولت اشرف غنی کمک مالی اعطا کند.