دو کشته در سوء قصد به نماینده مجلس ایران در مسیر کرمانشاه

در این سوء قصد نماینده اسلام آباد غرب «جراحتی جزئی» دید و دکتر نیک عزم از مسئولان دامپزشکی و همچنین راننده خودروی فرماندار دالاهو کشته شدند.