خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایران در دولت احمدی‌نژاد

۵۲۰ مورد تخلف در دولت گذشته به ثبت رسیده و اسناد به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند. یک نماینده مجلس امیدوار است قوه قضائیه روزی به این پرونده‌ها رسیدگی کند.