ادامه اعتصاب غذا و وخیم‌تر شدن حال نرگس محمدی

دادیار زندان اوین به نرگس محمدی گفته است تا وقتی بر مواضعش پافشاری کند، امکان تماس تلفنی با فرزندانش را نخواهد داشت. ۲۱‌تیر توفانی توییتری در حمایت از این زندانی سیاسی برپا شد.