دادگاه تجدید‌نظر ۲۴ شهروند بهایی استان گلستان برگزار نشد

قرار بود جلسه دادگاه تجدید‌نظر متهمان بهایی به صورت دسته‌جمعی برگزار شود، اما به دلیل تشکیک دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت خود، این جلسه برگزار نشد.