کنسرت موسیقی، محل نبرد وزارت ارشاد و نیروی انتظامی

پلیس ایران می‌گوید هیچ تغییری در ماموریت‌هایش در مورد برگزاری کنسرت‌ها ایجاد نشده است. توافق وزارت ارشاد و نیروی انتظامی بر سر عدم دخالت پلیس در برگزاری کنسرت‌ها به کجا رسید؟