افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها

سیاست‌های دولت یازدهم به افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به نظام بانکی انجامیده است. بانک مرکزی از افزایش سی درصدی بدهی‌های دولت و حجم نقدینگی در دو ماه نخست امسال خبر داد.