اعدام در ملاء عام، نمایشی برای کودکان؟

با اجرای یک حکم اعدام در ملاء عام در شهرستان سنقر و کلیایی، شمار اعدام‌های در ملاء عام از دهم خرداد تا‌کنون، به شش مورد رسید. کودکان از جمله تماشاگران این اعدام‌ها بودند.