اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت

در رویارویی دو جناح صاحب قدرت در جمهوری اسلامی هر روز ابعاد تازه‌ای از فساد اقتصادی رونمایی می‌شود. دادستان تهران می‌گوید اتهام مدیرعامل بانک ملت جابجایی۸۰۰ میلیارد تومان است.