سیمان نائین در معرض تعطیلی؛ ۲۷۰کارگر در آستانه بیکاری

انشعاب گاز کارخانه سیمان نائین به خاطر بدهی قطع شده و کوره‌های این کارخانه از نظر فنی آسیب‌ جدی دیده‌اند. این خرابی امنیت شغلی دستکم ۲۷۰کارگر را تهدید می‌کند.