۳۶ زندانی عقیدتی اهل سنت رجایی‌شهر در صف اعدام

۳۶ زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی‌شهر زیر حکم اعدام هستند. حکم هفت نفر از این ۳۶‌ نفر فعال عقیدتی اهل سنت در مرحله بدوی‌ست و حکم اعدام بقیه آن‌ها تایید شده است.